Yönetim

Dekan:

Prof. Dr. Adnan Tepecik

Dekan Yardımcısı:

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek

Film Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı:

Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman

Film Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı:

Öğr. Gör. Gizem Akgülgil Mutlu