Hakkında

Sinema, 19.yüzyılın sonlarındaki doğuşundan günümüze, öncülü sanat dallarının birikiminden yararlanarak kendi anlatısını oluşturmuş, dünyanın en etkin ve önemli anlatı sanatlarından biri haline gelmiştir. Güzel sanatların bir dalı olarak, görsel işitsel ögelere dayanan, böylelikle geniş kitlelerce alımlanmasını mümkün kılan yapısı sayesinde, ticari bir yaratıcı endüstri alanı olma özelliği de taşımaktadır. Teknik bir buluşla hareketi perdeye taşıyan sinemanın, gün be gün gelişen önemli bir teknoloji alanı olması da sinema-endüstri ilişkisini görünür kılar. Her bir filmin içinden çıktığı toplumun toplumsal, ekonomik, politik yapısını yansıtıyor olması, sinema eğitiminin de çok yönlü olmasını beraberinde getirmektedir. Sinemanın kullandığı temsillerin, egemen kurumları ve belli değerleri meşrulaştırmak ve ideoloji aşılamak yönündeki işlevi de göz önünde bulundurulduğunda, toplumu yansıtmanın yanı sıra biçimlendiren doğası da belirginleşmektedir. Bu da sinemacıya farklı bir sorumluluk yükler. Herhangi bir sanat dalında, etkili bir sanatçı olmanın yolu, o sanata özgü teknikleri yetkin kullanabilmekten ve bu teknik beceriyi anlatıya dönüştürecek bilişsel altyapıya sahip olmaktan geçmektedir.

 

Bu doğrultuda, Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencileri genel sanat kültürü, genel kültür, yabancı dil derslerinin yanı sıra sinema anlatısının unsurlarını oluşturan hareket, görüntü, senaryo, yönetim, kurgu, yapım, ses tasarımı, sanat yönetimi gibi yaratıcı ve teknoloji temelli ögelerle örülü bir ders programını takip ederler. Dünya ve Türkiye sineması üzerine kapsamlı bir tarihi donanımla, sinema üretim-dağıtım zinciri hakkında da farkındalık kazanırlar. Bologna süreciyle şekillenen eğitim anlayışı, öğrencilerin, tercih ettikleri kuramsal ve uygulamalı uzmanlık alanlarında seçmeli derslerle senaryodan, çekime, kurguya kadar ve belgesel, canlandırma, kurmaca, deneysel gibi farklı türlerde dersler seçip kendilerini geliştirmelerine olanak vermektedir.

 

Bölümün amacı

Bölüm kuramla desteklenen uygulama ağırlıklı bir eğitim programına sahiptir. Öğrencilerin, film dilinin unsurlarını kontroldeki yetkinliklerini artıracak uygulama dersleri, toplumsal, ekonomik, politik duyarlılıklarını, hayal kurma – hikaye anlatma - problem çözme güçlerini, genel kültürlerini ve sinema bilincini artıracak kuramsal derslerle desteklenir. Böylelikle, öğrencilerin teknik yeterliliklerinin yanı sıra yaratıcılıklarının, eleştirel düşünce ve bakış açılarının geliştirilmesi, görsel okur-yazarlık konusunda da yetkinlik kazanmaları hedeflenir.

Vizyon: Kültürlerarasılığı gözeten, akademik ve uygulamalı olarak güçlü bir kadro ile, film endüstrisine  ve akademiye nitelikli mezunlar yetiştiren ve öncü ve özenilen Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü olmak.

Misyon: Öğrencilerini yaratıcı, üretken, mesleki standartlar ve etik kurallara bağlı, araştırmacı, profesyonel bakış açısıyla sorumlulukları üstlenen, toplumu ve insanları tanıyan, eleştirel bakışa sahip ve girişimci bireyler olarak yetiştirmek.

 

Bölümün ayrıcalıklı yanları

Bölümün disiplinlerarası anlayış ve alanının getirileri doğrultusunda fakültenin diğer programlarıyla iş birliği içerisinde ortak öğrenci projeleri yapılmasına ve derslerin bu doğrultuda yürütülmesine önem verilmekte ve olanak sağlanmaktadır. Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencileri, Başkent Üniversitesi’nin sunduğu çiftanadal, yandal ve Erasmus olanaklarından yararlanmaktadır.

 

Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar

Film Tasarımı ve Yönetimi bölümü mezunları sinema, dizi, televizyon, reklam endüstrisinde yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerde, metin yazarlığı, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği, yönetmenlik, yönetmen yardımcılığı, yapımcılık, yapım yardımcılığı gibi görevlerde ve görüntü / ses / ışık / kurgu / sanat yönetimi ekiplerinde çalışabilmektedirler. Film Tasarımı ve Yönetiminde eğitim gören öğrenciler, canlandırmadan reklama, video klipten videoarta, belgeselden kurmacaya kadar yaratıcı endüstrilerin farklı alanlarında çalışabilmekte, dijital teknolojinin yaratıcı bireylere sağladığı imkanlar çerçevesinde kendi alanlarını yaratarak da izler kitleye ulaşabilmektedirler.

 

Uygulamalı eğitim imkanları

Bölüm, eğitim sürecini uygulama ile buluşturarak kadrosu, uygulama atölyeleri ve stüdyolarından oluşan alt yapısıyla öğrencilerine birikim kazandırmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilen panel, atölye çalışmaları ve benzeri etkinliklerde genç sinemacıların sinema endüstrisi ile yakından tanışmaları sağlanır. Uygulamalı çalışmalarıyla öğrenciler festival programlarına dahil olabilmekte, çeşitli yarışmalarda ödüller alabilmektedirler.

 

Laboratuvar ve derslikler

Bilgisayar/Mac Stüdyosu, Greenbox Stüdyosu, Ses Kayıt Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, Animasyon Çizim Stüdyosu, Temel Tasarım/Teknik Çizim Stüdyosu, Yapım-Kurgu Atölyesi öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Bölümün teorik dersleri ise fakülteye ait, içerisinde görüntü, ses, bilgisayar donanımı bulunan dersliklerde yürütülmektedir.