Film Ekipmanı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - YAKEM TEKNİK EKİPMAN KULLANIM YÖNERGESİ
1. Ekipman alabilmek için Başkent Üniversitesi öğrencisi olmak ön koşuldur.
2. Talep edilen ekipmanların kullanım bilgisinin verildiğine ve proje/çalışma kapsamında kullanım izni verildiğine dair, öncelikli olarak ders sorumlusunun / yetkili öğretim elemanın imzası alınır.
3. Öğrencilerin ‘Ekipman Teslim Tutanağı’nı eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
4. Ekipman Talep Formu (Ek-1) ve Ekipman Teslim Tutanağı (Ek-2), koordinatör bölüm sorumlusundan temin edilir.
5. Ekipman alım ve teslim işlemleri hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, 11:00 – 12:00 saatleri arasında yapılır.
6. Kullanılmış ekipmanlar temizlenmiş ve varsa bataryaları tam dolu olarak teslim edilmelidir.
7. Ekipmanlar en fazla 2 günlüğüne alınabilir. Gerekli görüldüğü taktirde, bu süre 2 gün arttırılabilir.
8. Ekipmanlara zarar gelmesi ve kaybolması durumunda sorumlu öğrenci zararı karşılamak zorundadır.
9. Ekipmanları teslim alan ve iade eden farklı öğrenciler olması durumunda, tüm sorumluluk ve olası cezalar, ekipmanları teslim alan öğrencidedir.
10. Ekipmanları 2 kere geç getirmiş öğrenci (teslim günü içerisinde), bir sonraki döneme kadar ekipman alamaz.
11. Ekipman teslimini 1 günden fazla geciktirmiş öğrenciler dönem boyunca malzeme talep edemez.
12. Temel Film Yapımı, Temel Fotoğrafçılık ve/veya Sinematografi vb. derslerini almamış, kullanım yetkinliğine sahip olmayan öğrenciler ekipman alamaz.
13. Tatil dönemlerinde öğrencilerin ekipman alabilmeleri için, talep ettikleri ekipmanları nerede ve ne şekilde kullanacaklarına ilişkin Ek-3’de belirtilen formatta bir çalışma (film) projesi yazmaları ve projenin, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm başkanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.
14. Başkent Üniversitesi’ne ait ekipmanların kullanılarak üretilen her türlü görsel işitsel çıktıda üniversite logosu bulunmalıdır. Görsel işitsel ürünlerin telif ve kullanım hakları üniversiteye aittir. İlgili bölüm başkanlıklarının izni olmadan bu ürünlerin televizyon, festival, yarışma gibi herhangi bir mecrada, YouTube/Vimeo gibi herhangi bir platformda yer alması mümkün değildir.

EKİPMAN TALEP FORMU (EK-1) Ekipman Listesi

EKİPMAN TESLİM TUTANAĞI (EK-2)

ÇALIŞMA/FİLM PROJESİ YAZIM FORMATI (EK-3)

 

Ekipman Koordinasyon

Arş. Gör. Cihan Ekiz

İletişim: GSTMF - A009 (Dahili: 1013 )